Programma-overzicht

 • 9.00 - 9.30
  Ontvangst
 • 9.30 - 9.45
  Opening
 • 9,45 - 10.15
  Plenair: Medezeggenschap in complexe organisaties
  Stef Soons (Merlijn)
  Naar mate een organisatie groter wordt en een complexere structuur krijgt, is het voor de medezeggenschap in het algemeen moeilijker om invloed uit te oefenen op het daadwerkelijke beslissingsniveau. Door het bestaan van veel afdelingen, divisies of werkmaatschappijen is niet altijd duidelijk waar de medezeggenschap ligt. Ook de afstemming tussen COR, GOR, OR en OC is vaak een heikel punt.
 • Lijn 1 Organisatietrends
  Lijn 2 Beïnvloeden
 • 10.15 - 11.30
  De rol van de OR bij out- en insourcing
  Door: Henriëtte van Baalen (De Clercq)
  Tegenwoordig worden steeds vaker activiteiten uitbesteed. Denk daarbij aan het uitbesteden van de catering, ICT, schoonmaakwerkzaamheden, receptiewerkzaamheden etc. Outsourcing kan dikwijls worden gekwalificeerd als overgang van onderneming. Wanneer is sprake van een overgang van onderneming? Moet bij outsourcing door de ondernemer advies worden gevraagd aan de OR? Wat kan de verdere betrokkenheid van de OR bij outsourcing zijn? Deze vragen komen aan bod in deze workshop.
  Onderhandelen met de bestuurder
  Door: Stef Soons & Wilma Bevers (Merlijn)
  Hoe haalt u maximaal resultaat uit het overleg? Gelijk hebben leidt niet automatisch tot gelijk krijgen. Met goede argumenten alleen bent u er nog niet. Een goede voorbereiding, overredingskracht en onderhandelingstechnieken zijn minstens zo belangrijk. Tijdens deze workshop zoomen we in op deze kant van het effectief beïnvloeden van de bestuurder.
 • 11.30 - 11.50
  Koffie- en theepauze
 • 11.50 - 12.45
  Plenair: Meer invloed op pensioenen dankzij vernieuwde instemmingsrecht
  Monica Swalef (Swalef Pensioenjuristen)
  Welke rechten heeft u als ondernemingsraad als het om het pensioen gaat? Er gebeurt veel in pensioenland, maar mag de bestuurder zomaar de pensioenregeling wijzigen? Belangrijke factoren zijn bijvoorbeeld of er een cao is en of het pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar of (bedrijfstak)pensioenfonds. Hoe zit het met uw rol? Per 1 juli 2016 komen er belangrijke wijzigingen aan in het instemmingsrecht rondom pensioenen.
 • 12.45 - 13.45
  Expertlunch
 • 13.45 - 15.00
  De rol van de OR bij Nieuw organiseren
  Arthur Hol (OR Academy)
  Technologische ontwikkelingen, individualisering van de samenleving, veranderingen in gezagsverhouding en loyaliteit: Allemaal aanleidingen die ertoe bijdragen dat organisaties op zoek gaan naar nieuwe vormen van organiseren, zoals zelforganisatie, zelfsturende teams en projectorganisaties.

  Vaak hebben werknemers in deze constructies al een grote mate van inspraak op beleid. Een mooie ontwikkeling natuurlijk, maar wat betekent dit voor de traditionele medezeggenschap binnen organisaties? Is daar nog plek voor? Moet de OR een andere rol oppakken of blijft alles bij hetzelfde?
  Do's & dont's bij het optimale adviestraject
  Servaas Beunk (Merlijn)
 • 15.00 - 15.15
  Koffiepauze
 • 15.15 - 16.30
  Continue reorganisatie: Staat het adviesrecht buiten spel?
  Renée Huijsmans (De Clercq)
  Reorganiseren is geen moment van crisis meer, maar een continu verschijnsel. Verandering is regel en geen uitzondering. Dat wordt ook uitgedrukt in het feit dat veel organisaties langdurig lopende sociaal plannen hebben.

  Vreemd genoeg komt dit veel minder tot uitdrukking in de manier waarop de medezeggenschap met reorganisaties omgaat. De OR zit op de tribune en loopt het veld op met de brancard als er een blessure is, in plaats van deel te nemen aan het spel, voorzetten te geven en aanwijzingen aan zijn medespelers. Hoe wordt je als OR een speler van betekenis in de wedstrijd van voortdurende verandering?
  Conflict met de bestuurder?
  Ebbe Rost van Tonningen
  Zowel bestuurder als ondernemingsraad hebben het beste voor met de organisatie. Toch kan er een verschil van inzicht ontstaan dat leidt tot een conflictsituatie. Als een goed gesprek niet leidt tot een oplossing, kan een mediator uitkomst bieden. De mediator vervult de rol van een neutrale bemiddelaar en kan daarmee juridificering en verdere escalatie voorkomen.  Samen met de mediator werkt de OR en de bestuurder aan een oplossing. Wilt u weten of mediation ook voor u van toepassing is en wat u met mediation kunt bereiken?

Praktisch

 • Wat is OR Summer eigenlijk?
  OR Summer een extra editie van de gerenommeerde kennisdag OR Spring: het vakevenement voor de meer ervaren medezeggenschapper in grotere en complexere organisaties en voor ambtelijk secretarissen die dieper op de materie willen ingaan. Op OR Summer kunt uw vakkennis bijtanken tijdens plenaire hoorcolleges, maar ook en vooral in de interactieve werkcolleges. Door het modulaire karakter van OR Summer kunt u uw eigen inhoudelijke programma zelf samenstellen.
 • Voor wie is OR Summer bedoeld?
  OR Summer is bedoeld voor actieve medezeggenschappers en voor ambtelijk secretarissen die zich willen professionaliseren.
 • Wanneer vindt OR Summer plaats?
  OR Summer vindt dit jaar plaats op 7 juli 2016.
 • Waar is OR Summer?
  OR Summer wordt dit jaar georganiseerd op de sfeervolle locatie Kasteel Groeneveld in Baarn.

  Het adres is:
  Kasteel Groeneveld
  Groeneveld 2
  3744 ML Baarn

  Vanaf station Baarn rijden in de ochtend en namiddag pendelbusjes. Komt u met de auto vanaf de A1 (Amersfoort - Amsterdam): afslag Baarn-Noord / Soest (afrit 10). Op de N221 richting Baarn/Soest bij rotonde afslag naar Kasteel Groeneveld.
 • Waar kan ik parkeren tijdens OR Summer
  Kasteel Groeneveld beschikt over ruime gratis parkeergelegenheid.
 • Hoe schrijf ik mij in voor de workshops?
  Enkele weken voor aanvang van OR Summer ontvangen alle deelnemers een e-mail waarmee zij zich kunnen inschrijven voor de workshops.
 • Kan ik ook naar OR Summer als ik mij niet van tevoren heb ingeschreven?
  Nee, je kunt alleen deelnemen als je je hebt geregistreerd via deze website.
Direct aanmelden
Homepage

Partners

De Clercq Advocaten en Notarissen is onder meer gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschap. In het WOR-team van De Clercq werken wij proactief, de-escalerend met de focus op het voorkomen van geschillen. Wij zien het belang in van een constructieve samenwerking tussen de OR en de bestuurder en proberen een gerezen geschil constructief op te lossen. Indien nodig zullen wij onze tanden laten zien en gaan wij een procedure niet uit de weg.

 

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden en adviseren van ondernemingsraden bij onder meer reorganisatie, verandertrajecten, fusies/overnames, arbeidsvoorwaardenbeleid, het instellen van een OR, medezeggenschapstructuur, afsluiten van convenanten etc. Daarnaast geven wij regelmatig les, hebben wij de WOR-app ontwikkeld en hebben wij diverse boeken over de praktische kant van de medezeggenschap geschreven.

Merlijn Medezeggenschap, services & partnering, biedt u topkwaliteit in totale service bij het krachtig functioneren van uw OR-en en andere medezeggenschapsverbanden. Kernwoorden: individuele carrièrebevordering, procesbegeleiding, teams van deskundigen, faire tarieven en conflictmanagement en mediation.

VASMO is de Vereniging van Adviseurs/Ambtelijk Secretarissen van MedezeggenschapsOrganen.

VASMO staat voor:
– bescherming en profilering van de functie,
– duidelijkheid over de rechtspositie,
– deskundigheidsbevordering
– belangenbehartiging van de beroepsgroep.

VASMO biedt haar leden o.a.themabijeenkomsten, congressen, intervisie, advieslijn, netwerken en nog meer. Meer informatie vind je op onze website www.vasmo.nl